Ditt självklara val


 till  jobb och utbildning

OM OSS

Hipp Work är stolta över att vi skapar företag och arbetsplatser varje dag för bidra till Sveriges tillväxt. Vi ger ger genom våra coworkingföretag riktigt bra förutsättningar att komma i arbete snabbt, våra Coworkingföretag skapar också en bra bemanningstjänst till vårt affärsnätverk, där medarbetarna kommer matchade mer färdiga för anställning då de är i arbete i våra företag och har en väldigt kort startsträcka vid rätt matchning.

 

Att genom vår samarbetspartner ETU kunna erbjuda Stöd och Matchning, som är en tjänst för dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och bedömts vara i behov av intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Är en fantastiskt bra start för att snabbt komma i arbete hos oss eller hos arbetsgivarna i vårt affärsnätverk. Hos ETU finns coacher/handledare runt om i Sverige, där samarbetet oss emellan är över hela Sverige, men med fokus på Göteborg och Borås, där vi nu är etablerade tillsammans. Om du vill välja ETU som leverantör för Stöd och Matchning och även ha tillgång till HIPP Work, så gå Stöd & Matchning där vi finns etablerade tillsammans! 


Hipp Work coacher erbjuder coachning, matchning, arbetsträning samt starta eget utbildning som godkända leverantörer till arbetsförmedlingen och/eller genom vår samarbetspartner: ETU. Vi levererar våra egna ”Lärande i arbete”-program där vi kombinerar Life- work- & business-coachning med arbetsträning i något av företagen i vårt arbetsintegrerade företagsnätverk - HIPP Coworking.

Vill du bli medlem i vårt företagsnätverk, HIPP Coworking? Här får du effektiv kompetensförjning och nätverk.

Gör en intresseanmälan här via länken.


Vi levererar arbetsgivar- & arbetsmarknadstjänster med resultat. Vårt mål är hållbara anställningar eller nya företag, snabbt, efter varje individs potential. Vi mäter effekten av våra insatser varje kvartal och ger feedback till såväl våra deltagare som våra uppdragsgivare, Kunskapen ger våra kunder - individ, organisation, samhälle – garanterad och optimerad effekt på varje investerad krona i människan som resurs.

Söker du ett arbete? Kontakta oss idag!

Stöd & Matchning

Som underleveratör för ETU så erbjuder vi Stöd & Matchning tjänster. Är du arbetslös idag så kan ni kontakta oss, så hjälper ETU tillsammans med att hitta rätt jobb eller utbildning